Cách kiểm tra win 32bit hay 64bit trên Windows 10

Ngày tạo: 2018-10-12 09:23:48

Ngày cập nhật: 2018-10-26 07:06:09

Sự khác nhau giữa Win 32-bit và Win 64-bit đã được minh chứng rất rõ ràng qua nhiều ví dụ, như những ứng dụng chỉ chạy được trên Win 64-bit mà không chạy được trên Win 32-bit hoặc Win 64-bit sẽ nhận được đầy đủ dung lượng RAM ( trên 4Gb RAM ) hơn là Win 32-bit... Bài viết sẽ hướng dẫn cho bạn kiểm tra xem hệ điều hành bạn đang sử dụng là Win 32-bit hay Win 64-bit, bài viết chỉ áp dụng trên hệ điều hành Windows 10.

Cách kiểm tra win 32bit hay 64bit trên Windows 10

- Để biết máy tính của mình thích hợp với bản 32-bit hay bản 64-bit bạn vào mục "Settings" trong "Start Menu".

Cách kiểm tra win 32bit hay 64bit trên windows 10

Click chuột vào mục "System"

Cách kiểm tra win 32bit hay 64bit trên windows 10

Vào "About" để xem thông số kỹ thuật của máy.

Cách kiểm tra win 32bit hay 64bit trên windows 10

Tại đây bạn sẽ trông thấy thông số kỹ thuật của hệ điều hành là 32-bit hay 64-bit.
Trong hình ảnh bên dưới thì Tipskailler đang sử dụng là Win 64-bit.

Cách kiểm tra win 32bit hay 64bit trên windows 10