Cài đặt và sử dụng Xampp

Ngày tạo: 2019-02-13 11:39:23

Ngày cập nhật: 2019-02-13 22:13:26

Xampp là chương trình tạo máy chủ Web ( Web Server ) được tích hợp sẵn Apache, PHP, MySQL, FTP Server, Mail Server và các công cụ như phpMyAdmin. Xampp có chương trình quản lý khá tiện lợi, cho phép người dùng chủ động bật, tắt hoặc khởi động lại các dịch vụ máy chủ bất kỳ lúc nào.

Cài đặt và sử dụng Xampp

  1. Cài đặt Xampp
  2. Sử dụng Xampp

Cài đặt Xampp

Bước 1: Truy cập vào trang download của Xampp: https://www.apachefriends.org/download.html và chọn phiên bản phù hợp với máy tính của bạn. Ở đây mình dùng windows, nên mình chọn phiên bản Xampp của Windows.

Cài đặt và sử dụng Xampp

Bước 2: Chạy tập tin vừa tải về. Hộp thoại User Account Control xuất hiện, chọn Yes

Cài đặt và sử dụng Xampp

Bước 3: Hộp thoại Warning của Xampp xuất hiện, click Ok.

Cài đặt và sử dụng Xampp

Bước 4: Click "Next" liên tục cho đến khi Xampp được cài đặt thành công.

Cài đặt và sử dụng Xampp

Cài đặt và sử dụng Xampp

Chọn đường dẫn cài đặt Xampp, như cảnh báo của Xampp trước khi cài đặt, tránh cài đặt vào đường dẫn "C:\Program Files (x86)", theo như cài đặt mặc định thì Xampp sẽ cài đặt vào đường dẫn "C:\xampp", sau đó nhấn "Next"

Cài đặt và sử dụng Xampp

Bỏ dấu "tíc" ở ô "Learn more about Bitnami for XAMPP", lại nhấn Next.

Cài đặt và sử dụng Xampp

Cài đặt và sử dụng Xampp

Đến đây Xampp đang tiến hành cài đặt.

Cài đặt và sử dụng Xampp

Bước 5Hộp thoại "Windows Security Alert" xuất hiện, chọn "Allow access".

Cài đặt và sử dụng Xampp

Chọn "Finish"

Cài đặt và sử dụng Xampp

Chọn "Save"

Cài đặt và sử dụng Xampp

Lúc này Xampp đã hoàn tất cài đặt, bạn có thể trông thấy bản điều khiển của Xampp.

Cài đặt và sử dụng Xampp

Và Icon của Xampp nằm bên phải góc dưới màn hình.

Cài đặt và sử dụng Xampp

Theo mặc định, sau khi cài đặt thành công Xampp, thì biểu tượng Xampp sẽ không xuất hiện trên màn hình, vì vậy chúng ta cần đưa biểu tượng Xampp vào màn hình Desktop.
Mở thư mục "C:/xampp". Click chuột phải vào "xampp-control", chọn "Send to", chọn "Desktop ( create shortcut )"

Cài đặt và sử dụng Xampp

Lúc này trên Desktop đã xuất hiện biểu tượng Xampp

Cài đặt và sử dụng Xampp

Sử dụng Xampp

Mở bảng điều khiển của Xampp lên.

Nhấn vào nút "Start" tương ứng của dòng Apache để khởi động Apache.

Cài đặt và sử dụng Xampp

Cũng nhấn tương tự vào nút "Start" tương ứng của dòng MySQL để khởi động MySQL.

Cài đặt và sử dụng Xampp

Trong lần khởi động đầu tiên của MySQL, hộp thoại "Windows Security Alert" sẽ xuất hiện, bạn chỉ việc click vào "Allow access" để cho phép khởi động MySQL.

Cài đặt và sử dụng Xampp

Nếu không có lỗi gì khác, thì Apache và MySQL của Xampp đã khởi động thành công, bạn sẽ trông thấy hình nền màu xanh bao xung quanh Apache và MySQL.

Cài đặt và sử dụng Xampp