Danh mục: Windows

Cách kiểm tra máy tính đang chạy hệ điều hành nào

Windows

Có rất nhiều bạn hiện nay đang sử dụng máy tính nhưng lại không biết cách kiểm tra phiên bản hệ điều hành trên máy tính. Đây cũng là nguyên...

Ngày tạo: 14-10-2018

Ngày cập nhật: 26-10-2018

Cách kiểm tra win 32bit hay 64bit trên Windows 10

Windows

Sự khác nhau giữa Win 32-bit và Win 64-bit đã được minh chứng rất rõ ràng qua nhiều ví dụ, như những ứng dụng chỉ chạy được trên Win 64-bit...

Ngày tạo: 12-10-2018

Ngày cập nhật: 26-10-2018