Nhóm: Câu hỏi và định nghĩa thông dụng.

CSS là gì - Giới thiệu về CSS

CSS

CSS là một tập tin có tác động đến sự hiển thị của các thẻ HTML ( HTML là gì ) như màu sắc, phông chữ, đường viền, kích thước......

Ngày tạo: 04-10-2018

Ngày cập nhật: 26-10-2018

HTML là gì - Giới thiệu về HTML

HTML

HTML là ngôn ngữ được sử dụng để tạo ra một trang web. Một website có thể sẽ chứa nhiều trang và mỗi trang được quy ra là một tài...

Ngày tạo: 03-10-2018

Ngày cập nhật: 25-10-2018

Website là gì - Định nghĩa Website

Ngôn ngữ xây dựng website

Website là tên gọi chung phổ biến của cộng đồng mạng internet quốc tế, Website dịch ra tiếng Việt có nghĩa là "trang mạng". Website đôi khi còn được gọi...

Ngày tạo: 03-10-2018

Ngày cập nhật: 21-10-2018

PHP là gì - Giới thiệu về PHP

PHP

PHP là một ngôn ngữ lập trình, thường được dùng để xây dựng website ( Website là gì? ). Hiện tại ( tính đến năm 2018 ) PHP được xem là...

Ngày tạo: 02-10-2018

Ngày cập nhật: 26-10-2018